અહિયાં ભગવાન મહાદેવ આવીને રમે છે ચિતાની ભસ્મથી હોળી, ભક્તોને આપે છે આશીર્વાદ.

હમણાં આખા દેશમાં હોળીનું વાતાવરણ છે. દેશના અલગ અલગ ભાગમાં હોળી અલગ અલગ રીતે ઉજવવામાં આવે છે. પણ મોક્ષ નગરી કાશીની હોળી બધાથી અલગ અને અદ્ભુત અને કોઈએ ક્યારેય ના … Read More

સોમનાથ મહાદેવ મંદિર ચોગાન સ્થિત ‘બાણસ્તંભ’ નું આ અદ્ભુત રહસ્ય ઘણાને નહિ ખબર હોય

દુનિયાભરમાં અમુક રહસ્યો એવા જ છે જે આજ સુધી રહસ્યો જ રહ્યા છે, જેને આજ સુધી કોઈ જાણી નથી શક્યું, આવું જ એક રહસ્ય ગુજરતમાં સ્થિત સોમનાથ મહાદેવ ના મંદિર … Read More