હિમાચલમાં આવેલું છે દેશનું સૌથી ઊંચું શિવ મંદિર, અહીં સ્થાપિત પથ્થરોથી આવે છે રહસ્યમય અવાજ…

હિમાચલ પ્રદેશમાં સ્થિત જાટોલી શિવ મંદિર ખૂબ જ વિશેષ છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ભગવાન શંકર અહીં વસ્યા હતા. તે દેશનું સર્વોચ્ચ શિવ મંદિર પણ માનવામાં આવે છે. આ … Read More