ઓહ બાપ રે – ઈઝરાયેલની 3300 વર્ષથી છુપાયેલી દફન ગુફા સામે આવી

ઈઝરાયેલની દફન ગુફાઃ પહેલીવાર 3300 વર્ષથી છુપાયેલી ગુફા સામે આવી, રહસ્ય જાણીને લોકો દંગ રહી ગયા. ઈઝરાયેલમાં મળી દફન ગુફાઃ ઈઝરાયેલ એન્ટિક્વિટીઝ ઓથોરિટી (આઈએએ)ના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર આ ગુફા ત્રણ … Read More